Fusion

Byggefagenes A-kasse og El-Fagets A-kasse fusionerer til Din Faglige A-kasse (FAK) fra 1. januar 2021.Som medlem af Byggefagenes A-kasse skal du ikke gøre noget. Du vil helt automatisk blive omfattet af Din Faglige A-kasse.

Dødsfald

Vi har mistet vores gode kammerat Kaj Hansen, Bornholm. Fiskernes Forbund har mistet et højt skattet medlem. Kaj var en ildsjæl for Forbundet og Maritim A-Kasse gennem alle årene fra 1970érne og til nu.Han var medlem i Hovedbestyrelsen som næstformand

Landsgeneralforsamling 2019

Landsgeneralforsamling Fiskernes Forbundafholder landsgeneralforsamlingpå Jørgens Spisehus, Sardinvej 7, Skagenlørdag den 7. december 2019 kl. 12.00Vi starter med frokost kl. 12.00 og efter generalforsamlingensluttes der af med kaffe og sødt.                                                                                          Dagsorden 1. Velkomst ved landsformand John Laursen.2. Valg af dirigent og referent.3.