Landsgeneralforsamling

Fiskernes Forbund
afholder landsgeneralforsamling
på Jørgens Spisehus, Sardinvej 7, Skagen
lørdag den 7. december 2019 kl. 12.00
Vi starter med frokost kl. 12.00 og efter generalforsamlingen
sluttes der af med kaffe og sødt.                                                                                         


Dagsorden
 
1. Velkomst ved landsformand John Laursen.
2. Valg af dirigent og referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Formandens beretning + godkendelse af samme.
5. Forbundets regnskaber forelægges til godkendelse.
6. Indkomne forslag:
 
Hovedbestyrelsen foreslår, at antallet af medlemmer i Hovedbestyrelsen skæres ned fra 7 til 5. Medlemmerne vælges direkte på Landsgeneralforsamlingen, idet den nuværende Hovedbestyrelse stiller mandaterne til rådighed. De tre medlemmer der får flest stemmer sidder i en 4-årig periode og de øvrige i en 2-årig periode.
 
7. Valg til hovedbestyrelsen
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt
 
 
Forbundet afholder transportudgifter m.v. til de valgte delegerede. Du opfordres til selv at undersøge transportmuligheder, eventuelt ved at kontakte din lokale tillidsmand, med henblik på etablering af fælles transport.
 
Såfremt hovedbestyrelsens forslag om reducering til 5 medlemmer i hovedbestyrelsen bliver vedtaget på generalforsamlingen, vil der være nyvalg til hele hovedbestyrelsen. Såfremt forslaget ikke godkendes, er følgende på valg: John Laursen, Steen Østergaard, Henning Olsen og Martin Nielsen.
 
Delegerede vælges på følgende måde:
0-20 medlemmer i lokalafdelingen giver ret til 1 delegeret.
For hver påbegyndt 20 medlemmer herefter, har man ret til yderligere 1 delegeret osv.
 
Delegerede til landsgeneralforsamlingen 2019, opgjort pr. 21/10 2019:
 
              Hirtshals                                                                                  2

              Hanstholm                                                                               3

              Lemvig/Thyborøn/Harboøre/Nykøbing M.                     1
              Ringkøbing/Hvide Sande/Skjern                                       

              Sønderjylland V. /Fanø/Esbjerg                                        2                         

              Skagen                                                                                      3

              Strandby/Frederikshavn/Sæby /Læsø                              2

              Bønnerup/Grenå                                                                    2

              Sønderjylland Ø.                                                                    1

              Fyn/Langeland/Ærø                                                              3

              Bornholm/Sydsj./Loll./Kbh./Hundested                            6           
 
 
Af hensyn til spisning, skal vi opfordre til, at man tilmelder sig senest
onsdag, den 27. november 2019, til hovedkontoret.
 
Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at ønske dig og dine en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.
             
                                                                                             Med venlig hilsen
 
                                                                                                   Erik Flyvholm

Landsgeneralforsamling 2019
Tagget på: