Som medlem af Fiskernes Forbund har du følgende fordele:

•hjælp i faglige sager

•føre din sag om arbejdsskade eller arbejdsbetingede lidelser

•at vi arbejder for at forbedre forholdene for partsfiskere økonomisk, arbejdsmæssigt og sikkerhedsmæssigt

•at vi er politisk uafhængige

•at vi tilbyder gruppelivs-ordning samt fritidsulykkesforsikring

•at vi har dygtige medarbejdere, hvilket garanterer en saglig og dygtig vejledning, såvel som udvidet service overfor medlemmerne

•at der er et rimeligt kontingent

Desuden juridisk ordning, som indeholder:

•Gratis udformelse af ægtepagter
•Gratis udformelse af skøder
•Gratis udformelse af testamenter mv.