Fiskernes Forbund er Danmarks største organisation, der optager partsfiskere og selvstændige erhvervsdrivende fiskere som medlemmer.
Formål:

•At samle alle lønarbejdere, der er beskæftiget med fiskeri eller serviceerhverv tilknyttet hertil, for at fremme og værne disses forhold samt sociale og faglige interesser

•At fremme forståelsen for lønmodtagere og arbejdsgivere i fælles interesse samarbejder på det faglige område

•At tilstræbe oprettet overenskomster angående arbejdsforhold

•At samarbejde med andre faglige organisationer og politiske partier

•At vejlede medlemmer angående deres holdning i konfliktsituationer, hvor deres interesser tilsidesættes

•At sikre medlemmer, der i forbindelse med strejker eller lockouter eller anden form for arbejdskamp er udelukket for understøttelse i arbejdløshedskassen

•At yde hjælp under arbejdsløshed gennem arbejdsløshedskassen, samt anden uforskyldt trang blandt medlemmerne.

Fiskernes Forbund er til for partsfiskere og selvstændig erhvervsdrivende fiskere, – bak derfor op om din egen organisation.

Som fisker har du krav på at blive behandlet ordentligt, både når du arbejder på havet og når du står uden job.

Det er vores hovedformål at sikre dig, at du får hvad der tilkommer dig.

Fiskeriet er et af de farligste erhverv, og vi går langt i kampen for at sikre, at du og de andre medlemmer ikke skal risikere liv og lemmer på havet. Samtidigt er det vigtigt, at du får de penge du har tjent ved din arbejdsindsats.