Hovedbestyrelsen mødes mindst 3 – 4 gange om året.
Hovedbestyrelsen består af:

Formand
Kurt Ulstrup Sørensen
Møllevangen 36, Bønnerup Strand
8585 Glesborg
Mobil 21 76 72 55

Næstformand
Andreas Ole Westh
Søndre Mosevej 11, Snogebæk
3730 Neksø

Martin Nielsen
Cirklen 4
5900 Rudkøbing
Mobil 21 43 01 37

Steen Østergaard
Mosegårdsvej 26, st. th.
9990 Skagen
Mobil 41242216

John Laursen
Grønnegade 33
3370 Neksø
Mobil 51 50 43 49

Lokalafdelinger

Fiskernes Forbund har flere lokal afdelinger. Der afholdes en årlig generalforsamling.
Du har ret til at møde op til din afdelings generalforsamling og være med til at bestemme, hvem der skal lede afdelingen.
Afdelingerne ledes af bestyrelser bestående af 3 – 5 personer, hvis opgave er at yde “førstehjælp” til vore medlemmer på lokalplan.
Flere af vore større afdelinger har eget kontor med fast åbningstider, hvor medlemmerne kan henvende sig og søge hjælp, både på det faglige område såvel som til hjælp af udfærdigelse af a-kasseblanketter mv.

DIVERSE UDVALG

Forretningsudvalg:
John Laursen

Bladudvalg:
John Laursen

Hverveudvalg
John Laursen

Sikkerhedsudvalg:
Erik Flyvholm (sekretær)

Medlemsblad
Fiskernes Forbund har et samarbejde med Fiskeritidende, hvor Forbundets medlemsblad bliver trykt i Fiskeritidende.
Landsgeneralforsamling

Der afholdes generalforsamling i Fiskernes Forbund hvert andet år i Skagen.
I de ulige år.