Landsgeneralforsamling 2019

Landsgeneralforsamling Fiskernes Forbundafholder landsgeneralforsamlingpå Jørgens Spisehus, Sardinvej 7, Skagenlørdag den 7. december 2019 kl. 12.00Vi starter med frokost kl. 12.00 og efter generalforsamlingensluttes der af med kaffe og sødt.                                                                                          Dagsorden 1. Velkomst ved landsformand John Laursen.2. Valg af dirigent og referent.3.