Landsgeneralforsamling 2023

 

Fiskernes Forbund

afholder landsgeneralforsamling

i Skagen (sted oplyses efter sidste tilmelding)

lørdag den 2. december 2023 kl. 12.00

Efter Landsgeneralforsamlingen vil der være en let anretning.

 

Dagsorden

  1. Velkomst ved landsformand Kurt Sørensen.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Formandens beretning + godkendelse af samme.
  5. Forbundets regnskaber forelægges til godkendelse.
  6. Indkomne forslag:

Forslag til vedtægtsændringer:

  1. Valg til hovedbestyrelsen samt delegerede til a-kassen.
  2. Valg af revisor.
  3. Eventuelt

På valg til hovedbestyrelsen er:

Kurt Kaagh (prøves, da han er indtrådt i stedet for Steen Østergaard)

Kurt Sørensen (ønsker genvalg)

Martin Nielsen (ønsker genvalg)

 

Deltagerne afholder selv transportudgifter m.v. Du opfordres til selv at undersøge transportmuligheder, eventuelt ved at kontakte din lokale tillidsmand, med henblik på etablering af fælles transport.

 

Delegerede vælges på følgende måde:

0-20 medlemmer i lokalafdelingen giver ret til 1 delegeret.

For hver påbegyndt 20 medlemmer herefter, har man ret til yderligere 1 delegeret osv.

 

Delegerede til landsgeneralforsamlingen 2023, opgjort pr. 30/10 2023.

 

              Hirtshals                                                                                  2

              Hanstholm                                                                               1

              Lemvig/Thyborøn/Harboøre/Nykøbing M.                2

              Ringkøbing/Hvide Sande/Skjern                                       

              Sønderjylland V. /Fanø/Esbjerg                                      1                         

              Skagen                                                                                       3

              Strandby/Frederikshavn/Sæby /Læsø                          2

              Bønnerup/Grenå                                                                   2

              Sønderjylland Ø.                                                                    1

              Fyn/Langeland/Ærø                                                             2

              Bornholm/Sydsj./Loll./Kbh./Hundested                     4

 

Af hensyn til spisning, skal vi opfordre til, at man tilmelder sig senest den

24. november 2023 til hovedkontoret i Skagen på  98 44 16 66.

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at ønske dig og dine en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.

 

Med venlig hilsen

Kurt Sørensen