Landsgeneralforsamling

 

Fiskernes Forbund

afholder landsgeneralforsamling

i Fiskernes Forbunds lokaler, Holstvej 13, 9990 Skagen

lørdag den 18. december 2021 kl. 13.00

Efter Landsgeneralforsamlingen vil der være en let anretning.

 

Dagsorden

 

  1. Velkomst ved landsformand Kurt Sørensen.
  2. Valg af dirigent og referent.
  3. Valg af stemmetællere.
  4. Formandens beretning + godkendelse af samme.
  5. Forbundets regnskaber forelægges til godkendelse.
  6. 6. Indkomne forslag:

 

Hovedbestyrelsen foreslår, at antallet af medlemmer i Hovedbestyrelsen skæres ned fra 5 til 3, med virkning fra nærværende generalforsamling.

 

Forslag til vedtægtsændringer.

 

  1. 7. Valg til hovedbestyrelsen (der vil ikke være valg såfremt ovenstående forslag vedtages).
  2. 8. Valg af revisor.
  3. Eventuelt

 

Deltagerne afholder selv transportudgifter m.v. Du opfordres til selv at undersøge transportmuligheder, eventuelt ved at kontakte din lokale tillidsmand, med henblik på etablering af fælles transport.

 

Delegerede vælges på følgende måde:

0-20 medlemmer i lokalafdelingen giver ret til 1 delegeret.

For hver påbegyndt 20 medlemmer herefter, har man ret til yderligere 1 delegeret osv.

 

Delegerede til landsgeneralforsamlingen 2021, opgjort pr. 3/11 2021.

 

              Hirtshals                                                                                  2

 

              Hanstholm                                                                               3

 

              Lemvig/Thyborøn/Harboøre/Nykøbing M.                2

              Ringkøbing/Hvide Sande/Skjern                                       

 

              Sønderjylland V. /Fanø/Esbjerg                                      1                         

 

              Skagen                                                                                       3

 

              Strandby/Frederikshavn/Sæby /Læsø                          2

 

              Bønnerup/Grenå                                                                   2

 

              Sønderjylland Ø.                                                                    1

 

              Fyn/Langeland/Ærø                                                             2

 

              Bornholm/Sydsj./Loll./Kbh./Hundested                     5

 

 

Af hensyn til spisning, skal vi opfordre til, at man tilmelder sig senest den

  1. december 2021 til hovedkontoret.

 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at ønske dig og dine en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Kurt Sørensen

Landsgeneralforsamling i Fiskernes Forbund