Sidst opdateret:
16/03 2021 13:00:39

Du er her: Velkommen > TOM HEADING 1


05-11-2019https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7v91Bawll-973x27p5bEXZiIL5-g31Vd2Qh-361D1M7uG1Sopd8Htgw


Landsgeneralforsamling


 


Fiskernes Forbund


afholder landsgeneralforsamling


på Jørgens Spisehus, Sardinvej 7, Skagen


lørdag den 7. december 2019 kl. 12.00


Vi starter med frokost kl. 12.00 og efter generalforsamlingen


sluttes der af med kaffe og sødt.                                                                                         


 


 


 


Dagsorden


 


1. Velkomst ved landsformand John Laursen.


2. Valg af dirigent og referent.


3. Valg af stemmetællere.


4. Formandens beretning + godkendelse af samme.


5. Forbundets regnskaber forelægges til godkendelse.


6. Indkomne forslag:


 


Hovedbestyrelsen foreslår, at antallet af medlemmer i Hovedbestyrelsen skæres ned fra 7 til 5. Medlemmerne vælges direkte på Landsgeneralforsamlingen, idet den nuværende Hovedbestyrelse stiller mandaterne til rådighed. De tre medlemmer der får flest stemmer sidder i en 4-årig periode og de øvrige i en 2-årig periode.


 


7. Valg til hovedbestyrelsen


8. Valg af revisor.


9. Eventuelt


 


 


Forbundet afholder transportudgifter m.v. til de valgte delegerede. Du opfordres til selv at undersøge transportmuligheder, eventuelt ved at kontakte din lokale tillidsmand, med henblik på etablering af fælles transport.


 


Såfremt hovedbestyrelsens forslag om reducering til 5 medlemmer i hovedbestyrelsen bliver vedtaget på generalforsamlingen, vil der være nyvalg til hele hovedbestyrelsen. Såfremt forslaget ikke godkendes, er følgende på valg: John Laursen, Steen Østergaard, Henning Olsen og Martin Nielsen.


 


Delegerede vælges på følgende måde:


0-20 medlemmer i lokalafdelingen giver ret til 1 delegeret.


For hver påbegyndt 20 medlemmer herefter, har man ret til yderligere 1 delegeret osv.


 


Delegerede til landsgeneralforsamlingen 2019, opgjort pr. 21/10 2019:


 


              Hirtshals                                                                                  2


 


              Hanstholm                                                                               3


 


              Lemvig/Thyborøn/Harboøre/Nykøbing M.                     1


              Ringkøbing/Hvide Sande/Skjern                                       


 


              Sønderjylland V. /Fanø/Esbjerg                                        2                         


 


              Skagen                                                                                      3


 


              Strandby/Frederikshavn/Sæby /Læsø                              2


 


              Bønnerup/Grenå                                                                    2


 


              Sønderjylland Ø.                                                                    1


 


              Fyn/Langeland/Ærø                                                              3


 


              Bornholm/Sydsj./Loll./Kbh./Hundested                            6           


 


 


Af hensyn til spisning, skal vi opfordre til, at man tilmelder sig senest


onsdag, den 27. november 2019, til hovedkontoret.


 


Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at ønske dig og dine en Glædelig Jul samt et Godt Nytår.


             


                                                                                             Med venlig hilsen


 


                                                                                                   Erik FlyvholmHovedkontoret holder lukket i perioden:

16. juli - 20. juli 2018 (uge 29)

Skal du meldes ledig, syg, meddele ferie eller afmelde dig, kan du kontakte jobcenteret.


26.06.2018

Hovedkontoret holder lukket i perioden:

16. juli - 20. juli 2018 (uge 29)

Skal du meldes ledig, syg, meddele ferie eller afmelde dig, kan du kontakte jobcenteret.


28-11-2017Landsgeneralforsamling


 


Fiskernes Forbund


afholder landsgeneralforsamling


i Marinestuen, Kappelborgvej 14B, Skagen


lørdag den 9. december 2017 kl. 12.00


- forventes afsluttet ca. kl. 17.00


med efterfølgende spisning


 


 


 


Dagsorden


 


1. Velkomst ved landsformand John Laursen.


2. Valg af dirigent og referent.


3. Valg af stemmetællere.


4. Formandens beretning + godkendelse af samme.


5. Forbundets regnskaber forelægges til godkendelse.


6. Indkomne forslag:


 


Hovedbestyrelsen foreslår, at antallet af medlemmer i Hovedbestyrelsen skæres ned fra 7 til 5. Medlemmerne vælges direkte på Landsgeneralforsamlingen, idet den nuværende Hovedbestyrelse stiller mandaterne til rådighed. De tre medlemmer der får flest stemmer sidder i en 4-årig periode og de øvrige i en 2-årig periode.


 


7. Valg til hovedbestyrelsen


8. Valg af revisor.


9. Eventuelt


 


 


Forbundet afholder transportudgifter m.v. til de valgte delegerede. Du opfordres til selv at undersøge transportmuligheder, eventuelt ved at kontakte din lokale tillidsmand, med henblik på etablering af fælles transport.


 


Såfremt hovedbestyrelsens forslag om reducering til 5 medlemmer i hovedbestyrelsen bliver vedtaget på generalforsamlingen, vil der være nyvalg til hele hovedbestyrelsen. Såfremt forslaget ikke godkendes, er følgende på valg: Michael Nyholm, Ole Andreas Westh og Jørn Øhlenschlæger.


 


Delegerede vælges på følgende måde:


0-20 medlemmer i lokalafdelingen giver ret til 1 delegeret.


For hver påbegyndt 20 medlemmer herefter, har man ret til yderligere 1 delegeret osv.


 


Delegerede til landsgeneralforsamlingen 2017, opgjort pr. 24/10 2017:


 


            Hirtshals                                                                    2


 


            Hanstholm                                                                 3


 


            Lemvig/Thyborøn/Harboøre/Nykøbing M.             1


            Ringkøbing/Hvide Sande/Skjern                             


 


            Sønderjylland V. /Fanø/Esbjerg                               2                     


 


            Skagen                                                                                   4


 


            Strandby/Frederikshavn/Sæby /Læsø                                 2


 


            Bønnerup/Grenå                                                      2


 


            Sønderjylland Ø.                                                       1


 


            Fyn/Langeland/Ærø                                                 3


 


            Bornholm/Sydsj./Loll./Kbh./Hundested                   6         


 


 


Af hensyn til spisning, skal vi opfordre til, at man tilmelder sig senest den


4. december 2017 til hovedkontoret.


  13-10-2017
Hovedkontoret holder lukket i uge 42. Såfremt du skal tilmeldes, afmeldes, sygemeldes mv., bedes du kontakte Jobcenteret.
23-08-2017

Tirsdag den 12. september 2017 installeres der nyt telefonsystem.
Det er derfor ikke muligt at kontakte os denne dag.

 

 

 

 Det er pr. den 1. juni 2016 blevet indført at kontoret er lukket fast om torsdagen.

Gruppelivsforsikring

Udbetaling af forsikringssum ved død - hvem får pengene ?

Forsikringssummen ved dødsfald udbetales til dine "nærmeste pårørende", hvis du IKKE har sendt en erklæring (særlig begunstigelse) om, at andre skal have pengene.

Dine nærmeste pårørende* er i rækkefølge:

1. ægtefælle
2. Samlever, hvis I bor sammen på fælles bopæl, og venter, har eller har haft børn sammen, eller I har
    boet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet
3. Livsarvinger (børn, børnebørn osv.)
4. Arvinger i henhold til testamente
5. Arvinger efter arveloven

Du har også tidligere fået indformation om, at samlevere er med i rækkefølgen af nærmeste pårørende. Det har imidlertid været fremme, at ikke alle forsikrede er opmærksomme herpå og på, at samlevere går forud for børn. Derfor gentages nu, at samlevere også er nærmeste pårørende.

Hvis du ikke ønsker, at forsikringssummen skal udbetales til dine "nærmeste pårørende" i den nævnte rækkefølge, kan du bestemme, hvem der skal have pengene med en erklæring (særlig begunstigelse), som skal sendes til Forenede Gruppeliv. Du kan finde erklæringen på www.fg.dk. Du kan eksempelvis bestemme, at pengene skal udbetales til dine børn forud for din samlever.

* Forsikringsaftaleloven blev ændret med virkning fra den 1. januar 2008, så samlevere er "nærmeste pårørende" for alle, der indtræder i en gruppelivsaftale efter 1. januar 2008. I din gruppelivsaftale er det fastsat, at samlevere er med i rækkefølgen af nærmeste pårørende, uanset hvornår du er indtrådt i gruppelivsaftalen.

 

webdesign af zkagen marketing

Fiskernes Forbund - Holstvej 13 - 9990 Skagen - Telefon: 98 44 16 66 / 98 44 18 30 - Fax.: 98 45 04 93 - mail@fiskernesforbund.dk